Eerste loonsverhoging staat 1 januari voor de deur! Geplaatst op Wednesday, 6 December, 2017

Vorige week heeft u van ons het bericht ontvangen dat er een principe-akkoord voor een nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven is gesloten. Eén van de afspraken die is gemaakt, is dat er een loonsverhoging wordt doorgevoerd per 1 januari 2018. Ik mocht al van een paar van uw collega’s de vraag ontvangen, hoe die loonsverhoging nu eigenlijk moet worden uitgelegd c.q. toegepast.

Misschien op papier toch een wat moeilijk te volgen, maar in praktijk valt het qua complexiteit mee.

Functiegroep 1 = Wet Minimum Loon
Deze functiegroep valt buiten de CAO-loonsverhogingen en is onderhavig aan de wettelijke verhogingen van de WML.

Vanaf functiegroep 2 en verder
Werknemers die betaald krijgen conform de CAO-salaristabellen krijgen een loonsverhoging van 2,5%. Oftewel de loonschalen gaan 2,5% omhoog.

Werknemers die al meer betaald krijgen dan de CAO salaristabellen gaan geen 2,5% maar 2% omhoog. Oftewel de feitelijke salarissen gaan tenminste 2% omhoog.

Kortom: een salarisverhoging (vanaf functiegroep 2) van 2,5% over de loonschalen, met een bodem van 2% over de feitelijke lonen.

Let dus op dat u werknemer die u al beter beloont dan de CAO-tabellen, niet onnodig 2,5% verhoogt. U kunt daarbij volstaan met een verhoging van 2%.

Uiterlijk binnen 2 weken, zal u van ons een bericht ontvangen met de nieuwe salaristabellen.

Voor vragen, bel gerust naar ons secretariaat op telefoonnummer 010 240 06 06.

Keer terug naar het nieuwsoverzicht