Nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven: investeren in de medewerker! Geplaatst op Wednesday, 6 December, 2017

De lopende CAO eindigt 31 december 2017, de afgelopen maanden is er flink onderhandeld over het maken van nieuwe afspraken. En dat is gelukt! Samen met Bovag en de vier vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV zijn er nieuwe afspraken gemaakt. De samenwerking tussen verschillende partijen was dit jaar innovatief en enorm efficiënt, hetgeen heeft geresulteerd in een snel akkoord. Voorop tijdens de onderhandelingen stond ‘het investeren in de medewerker’. Partijen hadden daarin een gezamenlijk belang en vertrekpunt. Dit maakte dat de onderhandelingen soepel verliepen. De nieuwe CAO zal treedt op 1 december as., in werking.

Een van de zaken die dit keer anders is aangepakt, is dat er begonnen is met onderhandelen over de lonen en de looptijd. Uiteraard één van de meest belangrijke onderwerpen van de CAO-onderhandelingen, en vaak ook de moeilijkste. De CAO zal lopen vanaf 1 december 2017 tot en met 31 december 2019, dus 25 maanden. Welke loonsverhogingen staan u in deze periode te wachten?

Inkomensontwikkeling
Partijen hebben de volgende afspraak gemaakt over de inkomensontwikkeling van werknemers:
• op 1 januari 2018 = 2,5% loonsverhoging van de salaristabellen. Dit dient voor elke werknemer te resulteren in een verhoging van minimaal 2% van het feitelijke
salaris.
• op 1 januari 2019 = 2% loonsverhoging. Deze loonsverhoging vindt plaats volgens de gebruikelijke systematiek over het feitelijke salaris en de salaristabellen.

Opleiding
Partijen zijn het daarnaast eens over het belang van een goede opleiding en ontwikkeling van de medewerkers in onze branche. Deze onderwerpen worden voor de heel branche uitgevoerd bij OOTW. In het bestuur van OOTW zullen daarom meer concrete afspraken worden gemaakt over de invulling van de onderwerpen maar zoals in de huidige CAO vastgelegd, zullen deze afspraken in ieder geval worden voortgezet:

• een hele betaalde opleidingsdag (8 uur) per jaar.
• elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht geeft op een dagdeel gratis training in de regio gedurende de looptijd van de CAO.
• de OOTW-premie bedraagt 0,3%.

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over het derde WW-jaar, duurzame inzetbaarheid en eventuele wetswijzigingen voortvloeiende uit het regeerakkoord. Hierover zal tijdens de looptijd van de CAO meer concreet inzicht in worden verschaft. De nieuwste versie van de CAO zal zo snel mogelijk digitaal ter beschikking worden gesteld.

Keer terug naar het nieuwsoverzicht