Nieuws

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze nieuwsberichten.


Cao-salaristabellen of functiejaartabellen? Let op dat u de juiste tabel toepast! Geplaatst op Friday, 2 February, 2018

In de cao voor Tankstations en Wasbedrijven zijn van oudsher onder artikel 27 meerdere salaristabellen opgenomen. Het gebruik van de twee verschillende salaristabellen naast elkaar, komt voort uit de samenvoeging van twee cao’s in het verleden. Namens ondernemers komen er af en toe vragen binnen op ons secretariaat over welk (uur)loon een werknemer nu precies dient te krijgen en in welke tabel ze daarvoor moeten kijken. Reden om nog eens even kort stil te staan bij de verschillende salaristabellen en aan te geven welke tabel u dient te volgen.

Voor u als BETA Wassen-lid en de meeste andere tankstation ondernemers, is ‘gewoon’ de reguliere salaristabel van toepassing. Deze tabel staat opgenomen in artikel 27 lid 3. Dit is de tabel waarin op basis van de leeftijd van een werknemer en zijn functie een overzicht is gegeven van een (minimaal) te betalen loon.
Werknemers vanaf 23 jaar en ouder hebben voor hun functie het hoogste salaris bereikt. Wij kennen dus in beginsel geen toepassing van een functiejarensysteem. Werknemers gaan niet meer verdienen omdat zij langer in dienst zijn. Maar LET OP: in sommige situaties bent u verplicht de loontabellen te volgen zoals opgenomen in artikel 27 lid 5: de functiejarentabellen.

Dit is alleen het geval wanneer er sprake is van:
1. Een werknemer die 23 jaar of ouder is
2. Een werkgever die tot 1 december 2009 viel onder de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.

Alleen wanneer aan deze twee bovenstaande voorwaarden is voldaan, past u als werkgever de functiejaartabellen toe zoals die onder artikel 27 lid 5 zijn opgenomen. Of u daadwerkelijk tot 1 januari 2009 gebonden was aan de cao voor Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf is afhankelijk van uw lidmaatschap bij een andere werkgeversorganisatie (zoals BOVAG) en/of u de cao voor Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf in de (individuele) arbeidsovereenkomst van toepassing heeft verklaard op uw arbeidsrelatie.

De salarissen zoals opgenomen in de functiejarentabel, zijn hoger dan de (gemaximeerde) salarissen opgenomen in de reguliere tabel. Let dus goed op dat u of uw salarisadministratie wel de goede tabel toepast en u niet onnodig te hoge salarissen betaald.

Heeft u alsnog twijfels over welke tabel u dient toe te passen? Bel dan naar het BETA Wassen secretariaat op telefoonnummer 010 – 240 06 06 om samen na te gaan wat de mogelijkheden zijn.


Overige berichten