Over BETA Wassen

Er wordt behalve bij gespecialiseerde auto- en truckwasbedrijven, ook op veel tankstations professioneel gewassen. De laatste jaren is het wassen voor steeds meer tankstationondernemingen één van de hoofdactiviteiten geworden. Dit betekent dat de was- en tankstationmarkt voor een belangrijk gedeelte dezelfde kansen en bedreigingen kennen. CTP heeft om deze reden uitdrukkelijk de samenwerking gezocht met de Belangenvereniging Tankstations (BETA). De stap was snel gemaakt: CTP is als vereniging meer dan 10 jaar geleden namelijk ook ontstaan uit BETA. Om de andere koers vorm te geven, is er gekozen voor een andere naam. Na een statutenwijziging heet CTP sinds 1 januari 2010 officieel ‘Belangenvereniging voor Truckwash en Autowassen’, afgekort: BETA Wassen.

Door te focussen op wassen kunnen zowel de belangenbehartiging als activiteiten gericht worden op één groep ondernemers, die dezelfde problemen en informatiebehoefte hebben. Dit levert alleen maar voordelen op. BETA Wassen-bestuurslid Rob Luttge over de nieuwe richting die de vereniging ingeslagen is: “BETA Wassen kan nu gericht te werk gaan. Doordat we nu hetzelfde belang hebben, we zijn immers allemaal wassers, kunnen wij als ondernemers een echte vuist maken. Een voorbeeld is de problematiek van het illegaal wassen en het thuiswassen, waar wij al jaren meer aandacht voor willen. Dit vindt plaats zonder de vereiste vergunningen, waardoor de belasting voor het milieu vele malen groter is dan bij wasbedrijven die netjes aan alle richtlijnen van het Ministerie van VROM voldoen. Wij gaan er vanuit dat we als BETA Wassen bij de politiek een luisterend oor moeten kunnen vinden, zeker nu de groep wassers die we vertegenwoordigen groter gaat worden.”

Samenwerking

Ook uit de samenwerking met BETA Tankstations worden veel voordelen gehaald. Veel tankstationondernemers hebben ook wasactiviteiten, maar halen daar niet het maximale uit. Voor een gedeelte komt dit door een gebrek aan kennis. BETA Wassen kan hier een positieve bijdrage aanleveren, met een informatievoorziening die specifiek gericht is op wasondernemers. Ook Hans Vieveen, een tankstationondernemer met wasstraten én BETA Tankstation-bestuurslid, is deze mening toegedaan: “Tankstation- en wasondernemers kunnen veel van elkaar leren, door beter naar elkaar te luisteren en te kijken bij anderen. Denk hierbij aan de samenstelling van wasprogramma’s, prijsstellingen en een belangenbundeling richting leveranciers en fabrikanten. Als tankstationondernemer loont het dan ook om je eveneens aan te melden als lid bij BETA Wassen.”

BETA Wassen organiseert van leuke en informatieve activiteiten, specifiek gericht op wassen. U kunt denken aan het houden van praktijkdagen en excursies, het verzamelen en verstrekken van wascijfers/-trends, en het geven van informatie over bijvoorbeeld contracten en leveranciers. Ook zal het opzetten en verzorgen van trainingen voor ondernemers en medewerkers een speerpunt zijn. Daarnaast blijven we strijden tegen oneerlijk concurrentie door overtreding van milieu- en arbeidsrechtregels.